AZ Multizorg

Cultuursensitieve hulp voor jongeren met een beperking

  Over ons

Welkom bij AZ-Multizorg

Onbeperkt meedoen, dat is waar we voor staan. We kijken naar de wensen en de mogelijkheden van jongeren en volwassenen met een beperking zodat ze echt mogen gaan bloeien. Als team vertegenwoordigen we zelf meerdere culturen en daardoor kunnen we passende en zeer professionele hulp bieden die past bij de culturele achtergrond en het geloof van de jongeren. We zien hen zoals ze zijn. Als unieke personen met eigen talenten, grenzen en mogelijkheden. We houden rekening met de beperkingen en maken gebruik van de wensen en kansen. Zo zoeken we met elkaar naar manieren om zo goed mogelijk te functioneren in onze samenleving.

  Ons aanbod

Hulpverlening

Persoonlijke begeleiding

Ondersteuning voor jongvolwassenen met om weer regie over het leven te krijgen.

Dagbesteding

Zinvolle dagbesteding voor kwetsbare jongeren met een migrantenachtergrond.

Groepsbegeleiding

Samen kom je verder, daarom bouwen we in onze groepen aan relaties met elkaar en oefenen we samen onze vaardigheden.

Coaching

Begeleiding bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en het aanbrengen van structuur in het leven.

Directe hulp

Bij ons heeft hulp geen wachttijd. Wij willen met onze professionals direct met je aan de slag en je helpen naar een betere toekomst. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren voor ontwikkeling en hulp. Wij bieden directe zorg op maat.

Blijvende betrokkenheid

Hulp houdt niet op als een traject is afgerond. Hulp gaat bij ons veel verder dan dat. Wij blijven betrokken bij onze jongens en meiden, ook als ze verder zijn en het leven ze weer toelacht.

Voor iedereen

Het maakt niet uit welke achtergrond je hebt, hoe jong of oud je bent, of hoe groot de obstakels zijn in je leven. Bij ons ben je meer dan welkom, want wij zijn er voor iedereen. 

  Kennismaken

Over AZ-Multizorg

Al onze medewerkers combineren professionaliteit met geduld, trouw en oog voor het individu. We zijn een kleinschalige organisatie waar persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staat. We werken vooral in Utrecht onder jongvolwassenen tussen de 18 en 28 jaar. In 2023 hebben we 30 cliënten geholpen.

Start AZ Multizorg

Medewerkers

Samenwerkingspartners

  Onze missie

Participeren naar vermogen

A-Z Multizorg staat voor een inclusieve samenleving waarin elk mens ertoe doet en participeert naar vermogen. We bieden hulp aan jongeren en volwassen die door lichamelijke of psychische beperkingen ondersteuning nodig hebben. We bieden zorg op maat: (jong)volwassenen sturen naar zelfredzaamheid in de maatschappij is het streven.

  Onze visie

Eigen regie

Ons streven is om mensen zo zelfredzaam mogelijk te maken en we gaan uit van eigen regie. Dit doen we door ons te focussen op de mogelijkheden van ieder individu en te kijken naar wat wél kan. Eigen regie en deze waar mogelijk uitbreiden is een belangrijk voor ons, omdat we geloven dat mensen alleen op deze manier hun persoonlijke doelen bereiken.

Kom bij ons werken!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe betrokken collega’s. Neem vrijblijvend contact met ons op om te horen welke mogelijkheden we voor jou hebben.