AZ Multizorg

Hulpverlening voor jongeren en jongvolwassenen

  Ons aanbod

Hulpverlening

Persoonlijke begeleiding

Ondersteuning voor jongvolwassenen met om weer regie over het leven te krijgen.

Dagbesteding

Zinvolle dagbesteding voor kwetsbare jongeren met een migrantenachtergrond.

Groepsbegeleiding

Samen kom je verder, daarom bouwen we in onze groepen aan relaties met elkaar en oefenen we samen onze vaardigheden.

Coaching

Begeleiding bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en het aanbrengen van structuur in het leven.

{
Wie mooi wilt zijn moet zichzelf blijven, dat kan bij AZ-Multizorg.

Cliënt, AZ Multizorg

{

  Voor iedereen

Hulpverlening

AZ Multizorg biedt hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen, waarbij de focus ligt op het creëren en vergroten van zelfredzaamheid in de maatschappij. Wij zijn zeer bekend en gekend in ons vakgebied en weten ons uitzonderlijk goed te navigeren door het aanbod van extern gespecialiseerde zorgbehandelaars. Hierdoor weten wij hoe wij de juiste behandeling aan kunnen bieden en kunnen wij ons zorgaanbod toespitsten op de specifieke problemen van onze cliënten. Wij werken samen met onze cliënten aan een betere toekomst, een toekomst waarbij problemen kleiner worden en de mogelijkheden eindeloos zijn.

  Voor iedereen

Persoonlijke hulp op maat

AZ-Multizorg bekijkt elke cliënt als mens en weet dat elk mens zijn eigen zorgproces behoeft. Het anticiperen op culturele achtergronden is datgene waar AZ-Multizorg zich in onderscheid van andere zorgaanbieders. AZ-Multizorg betrekt de belangrijkste personen uit het leven van de cliënt bij het zorgproces. Op deze wijze worden hulpvragen en het hulpverleningsaanbod optimaal toegepast en beoordeelt.

Hoe werken we?

Bewust maken

Ontdek wie je bent. Daarmee beginnen we elk zorgtraject. We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich bewust worden van hun gedrag en ontdekken wat de oorzaken, maar vooral ook de mogelijkheden zijn.

Vertrouwen

Weet wat je kunt. Pas als je vertrouwen hebt in jezelf en in je eigen mogelijkheden, kunnen we samen gaan werken aan de toekomst. Vertrouwen in jezelf en in anderen is onmisbaar om verder te komen.

Stimuleren

Geloof dat je verder komt. We stellen met elkaar heldere doelen op en evalueren deze doelen regelmatig. Niets is zo stimulerend als het zien van resultaat.

Methodiek en kwaliteit

Krachtwerk

We maken gebruik van de methode Krachtwerk waarin we niet alleen de client, maar ook zijn of haar omgeving betrekken bij het vinden oplossingen. Het betrekken van het sociale netwerk van onze cliënten is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor blijvend resultaat. Krachtwerk gaat uit van zes krachtprincipes:  

  • De client heeft het vermogen te herstellen en zijn leven te veranderen. 
  • Focus op krachten, niet op tekortkomingen 
  • De client heeft de regie over de begeleiding. 
  • De werkrelatie staat centraal en is essentieel. 
  • Werk in de natuurlijke omgeving. 
  • De samenleving is een belangrijke hulpbron.  

A-Z Multizorg beschikt over het HKZ-kwaliteitscertificaat (HKZ-norm voor Kleine Organisaties)

Hulp nodig?

Neem contact met ons op zodat wij je kunnen helpen.