AZ Multizorg

Samen voor een betere toekomst

  Onze diensten

Coaching

Soms is het fijn als iemand met je mee op loopt en je helpt bij problemen waar je tegenaan loopt. We werken altijd aan de hand van doelstellingen waarmee we praktisch aan de slag gaan. We bieden begeleiding bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en het aanbrengen van structuur in het leven. Daarbij vinden we de eigen regie van de client belangrijk, zijn of haar doelen vormen het uitgangspunt. We werken stap voor stap aan betere toekomst in het eigen tempo waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van de cliënt.

Daarbij vinden we de eigen regie van de client belangrijk, zijn of haar doelen vormen het uitgangspunt. We werken stap voor stap aan betere toekomst in het eigen tempo waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden van de cliënt. 

{
Jullie accepteren mij zoals ik ben.

Cliënt, AZ Multizorg

{

Hoe werken we?

Bewust maken

Ontdek wie je bent. Daarmee beginnen we elk zorgtraject. We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich bewust worden van hun gedrag en ontdekken wat de oorzaken, maar vooral ook de mogelijkheden zijn.

Vertrouwen

Weet wat je kunt. Pas als je vertrouwen hebt in jezelf en in je eigen mogelijkheden, kunnen we samen gaan werken aan de toekomst. Vertrouwen in jezelf en in anderen is onmisbaar om verder te komen.

Stimuleren

Geloof dat je verder komt. We stellen met elkaar heldere doelen op en evalueren deze doelen regelmatig. Niets is zo stimulerend als het zien van resultaat.

Methodiek en kwaliteit

Krachtwerk

We maken gebruik van de methode Krachtwerk waarin we niet alleen de client, maar ook zijn of haar omgeving betrekken bij het vinden oplossingen. Het betrekken van het sociale netwerk van onze cliënten is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor blijvend resultaat. Krachtwerk gaat uit van zes krachtprincipes:

  • De client heeft het vermogen te herstellen en zijn leven te veranderen.
  • Focus op krachten, niet op tekortkomingen
  • De client heeft de regie over de begeleiding.
  • De werkrelatie staat centraal en is essentieel.
  • Werk in de natuurlijke omgeving.
  • De samenleving is een belangrijke hulpbron.

A-Z Multizorg beschikt over het HKZ-kwaliteitscertificaat (HKZ-norm voor Kleine Organisaties)

Hulp nodig?

Neem contact met ons op zodat wij je kunnen helpen.