AZ Multizorg

Samen kan je meer dan alleen

  Onze diensten

Groepsbegeleiding

Samen kom je verder, daarom bouwen we in onze groepen aan relaties met elkaar en oefenen we samen onze sociale vaardigheden. Onze groepsbegeleiding focust zich op groepsactiviteiten waarbij het nut van sociale contacten en het gevoel van samenwerken onderstreept wordt. In deze activiteiten leren we hoe we verantwoord kunnen samenwerken en dat we niet ieder vraagstuk per se alleen hoeven aan te gaan.

Iedereen heeft wel eens te maken met een vorm van eenzaamheid en in ieder mens schuilt meer dan te zien is achter het masker van individualisme. Meedoen in de maatschappij doen we met elkaar en daarvoor hoef je je eigenheid niet op te geven.

{
Jullie zijn de familie die ik niet heb.

Cliënt, AZ Multizorg

{

Hoe werken we?

Bewust maken

Ontdek wie je bent. Daarmee beginnen we elk zorgtraject. We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich bewust worden van hun gedrag en ontdekken wat de oorzaken, maar vooral ook de mogelijkheden zijn.

Vertrouwen

Weet wat je kunt. Pas als je vertrouwen hebt in jezelf en in je eigen mogelijkheden, kunnen we samen gaan werken aan de toekomst. Vertrouwen in jezelf en in anderen is onmisbaar om verder te komen.

Stimuleren

Geloof dat je verder komt. We stellen met elkaar heldere doelen op en evalueren deze doelen regelmatig. Niets is zo stimulerend als het zien van resultaat.

Methodiek en kwaliteit

Krachtwerk

We maken gebruik van de methode Krachtwerk waarin we niet alleen de client, maar ook zijn of haar omgeving betrekken bij het vinden oplossingen. Het betrekken van het sociale netwerk van onze cliënten is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor blijvend resultaat. Krachtwerk gaat uit van zes krachtprincipes:

  • De client heeft het vermogen te herstellen en zijn leven te veranderen.
  • Focus op krachten, niet op tekortkomingen
  • De client heeft de regie over de begeleiding.
  • De werkrelatie staat centraal en is essentieel.
  • Werk in de natuurlijke omgeving.
  • De samenleving is een belangrijke hulpbron.

A-Z Multizorg beschikt over het HKZ-kwaliteitscertificaat (HKZ-norm voor Kleine Organisaties)

Hulp nodig?

Neem contact met ons op zodat wij je kunnen helpen.