AZ Multizorg

Persoonlijke hulp- en zorgverlening op maat

  Onze diensten

Persoonlijke hulpverlening

Met persoonlijke begeleiding bieden wij ondersteuning aan (jong)volwassenen om weer regie over het leven te krijgen. Wij richten ons op (jong)volwassenen die door lichamelijke of psychische beperkingen ondersteuning nodig hebben. We kijken naar wie hij is, wat zij kan of wat hij nodig heeft en sluiten daar onze hulpverlening op aan. Onze hulpverleners hebben veel expertise wat hulpverlening betekent in de context van andere multiculturele achtergronden.

Ons team kent een brede culturele diversiteit waardoor A-Z Multizorg effectief een brug slaat tussen de verwachtingen die de Nederlandse samenleving stelt aan cliënten en de (culturele) waarden die in gezinnen worden gehanteerd.

Wij investeren in een relatie voor de lange termijn, daarom houden we ook contact nadat het hulpverleningstraject is afgerond. Zo blijven we betrokken en gaan samen op weg naar een betere toekomst.

De jeugdigen en jongvolwassenen die AZ-Multizorg aanspreekt staan ver van de maatschappij, hebben bij binnenkomst geen opleiding gevolgd en hebben weinig tot geen perspectief op een betaalde baan.

{
Ik ben momenteel 6 jaar in begeleiding bij AZ-Multizorg. Ik ervaar de begeleiding en ondersteuning als zeer prettig en heb veilig gevoel. Ik werk doelgericht aan mijn doelen, afgelopen 6 jaar heb ik veel geleerd.

Cliënt, AZ Multizorg

{

Hoe werken we?

Bewust maken

Ontdek wie je bent. Daarmee beginnen we elk zorgtraject. We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich bewust worden van hun gedrag en ontdekken wat de oorzaken, maar vooral ook de mogelijkheden zijn.

Vertrouwen

Weet wat je kunt. Pas als je vertrouwen hebt in jezelf en in je eigen mogelijkheden, kunnen we samen gaan werken aan de toekomst. Vertrouwen in jezelf en in anderen is onmisbaar om verder te komen.

Stimuleren

Geloof dat je verder komt. We stellen met elkaar heldere doelen op en evalueren deze doelen regelmatig. Niets is zo stimulerend als het zien van resultaat.

Methodiek en kwaliteit

Krachtwerk

We maken gebruik van de methode Krachtwerk waarin we niet alleen de client, maar ook zijn of haar omgeving betrekken bij het vinden oplossingen. Het betrekken van het sociale netwerk van onze cliënten is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor blijvend resultaat. Krachtwerk gaat uit van zes krachtprincipes:

  • De client heeft het vermogen te herstellen en zijn leven te veranderen.
  • Focus op krachten, niet op tekortkomingen
  • De client heeft de regie over de begeleiding.
  • De werkrelatie staat centraal en is essentieel.
  • Werk in de natuurlijke omgeving.
  • De samenleving is een belangrijke hulpbron.

A-Z Multizorg beschikt over het HKZ-kwaliteitscertificaat (HKZ-norm voor Kleine Organisaties)

Hulp nodig?

Neem contact met ons op zodat wij je kunnen helpen.