wij respecteren uw privacy

Privacyverklaring

AZ-Multizorg neemt privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Onze uitgangspunten:

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien er op toe dat de organisaties waarmee wij samenwerken dat ook doen.
Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
In ons privacystatement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Voor vragen over de wijze waarop AZ-Multizorg omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbeheer.

Contactgegevens

AZ-Multizorg t.a.v. H. Kharouni functionaris gegevensbescherming

Proostwetering 103 B
3543 AC UTRECHT
085 – 130 12 89
info@azmultizorg.nl